ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DAFNI’S ORIENTAL - ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ CID OF UNESCO

Η Σχολή μας DAFNI’S ORIENTAL είναι Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορούκαι Διεθνώς Αναγνωρισμένη από το  Παγκόσμιο Οργανισμό CID OF UNESCO. Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού (Conseil International de la Danse – CID – International Dance Council) είναι η επίσημη ανώτατη οργάνωση για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου.Αναγνωρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ, τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και κάθε είδους φορείς. Είναι το κέντρο σύγκλισης διεθνών, εθνικών και τοπικών φορέων, καθώς και επιλέκτων ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χορό.

bg_cached_resized_9a3b0db3276701199da9425749689499