ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις

1. Γυμνάζομαι με το χορό;
2. Θα με βοηθήσει ο χορός να γίνω πιο κοινωνικός άνθρωπος;
3. Μπορώ να αρχίσω οποιαδήποτε στιγμή;
4. Ωφελούμαι από το χορό;
5. Πρέπει να συμμετέχω στα εκπαιδευτικά σεμινάρια;
6. Οι χοροί διδάσκονται στην αυθεντική τους μορφή και πώς πιστοποιείται αυτό;
7. Διοργανώνονται χορευτικές εκδηλώσεις;